Ang Polonpolon Mula Sa Lemuria By William Gaudinez | February 10 – 26, 2018

Sa kanyang eksibisyong, Ang Polonpolon mula sa Limurya, naipapakita ni William Gaudinez ang kahalagahan ng panunumbalik sa mga sinaunang simbolo upang bigyan ng dalumat at bagong konteksto ang mga saloobin ukol sa kinagisnan at paroroonan. Sa kanyang mga mumunti-munting retablo at iskultura, isinasakatuparan ni Gaudinez ang paniniwala ng mga sekta sa Bundok Banahaw na ang kapuluan ng Pilipinas ay galing sa kontinente ng Lemuria na sinasabing tigib sa misteryo at modernong sibilisasyon bago ito gumuho sa karagatang Pasipiko o Indiano.

Anemoia by Lenoardo Onia | February 10-26, 2018

In the Dictionary of Obscure Sorrows, “anemoia” is described as “nostalgia for a time you’ve never known.” As a collection of works in a gallery, Anemoia is an exhibition that allows the viewer to enter a space of recollection, recalling places he has never seen and a time in which he has never lived.